Φόρμες

Φόρμες (Forms )

Αγωνιστικές Φόρμες Δύο Ατόμων
της Οικογενείας Wu

Ο Μεγάλος Δάσκαλος Γου Κονγκ Γιου κλήθηκε το 2008 από την Chinese Wushu Association να δημιουργήσει έξι Αγωνιστικές Φόρμες Δύο Ατόμων, που να αντιπροσωπεύουν το στυλ της Οικογενείας Wu, προκειμένου διδαχτούν σε σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια και να αποτελέσουν την επίσημη εξεταστέα ύλη της Κινεζικής Ομοσπονδίας Wushu για το στυλ Wu, στο κινεζικό σύστημα προόδου και πιστοποίησης, Wushu Duanwei.

Κάθε επίπεδο έχει ένα ιδιαίτερο θέμα, αποτελεί την εξεταστέα ύλη για το αντίστοιχο επίπεδο Ντουάν από το πρώτο ως και το έκτο και περιλαμβάνει α) την Ατομική Φόρμα που είναι ο συνδυασμός των κινήσεων του Επάνω (επιθετικού) Χεριού και του Κάτω (Αμυντικού) Χεριού, β) την Αγωνιστική Φόρμα των Δύο Ατόμων και γ) τις μαχητικές εφαρμογές που απορρέουν από αυτήν.